BASL IA Members

KAITAV SHAILESH SHAH (PROPRIETOR: LABDHI ADVISORY)
(Trade Name: KAITAV SHAILESH SHAH (PROPRIETOR: LABDHI ADVISORY))
BASL Membership ID 2090
SEBI Registration No. INA000018522
Investment Advisor Trade Name / Entity Name KAITAV SHAILESH SHAH (PROPRIETOR: LABDHI ADVISORY)
Entity Type Sole proprietor
Registered Address B-41, Harmony, Derasar Lane, Near Jain Temple, Ram Nagar, Mumbai 400092
Contact Person Kaitav Shailesh Shah
Contact No 9029332002
Email id advisory.labdhi@gmail.com
BASL Membership Date 08 November 2023
SEBI Registration Date 07 November 2023
Brand Name -
Official website -